Unvest AR-GE merkezi, milli sanayimizin artan ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacına, gerek geniş spektrumlu AR-GE yetkinliği, gerekse nitelikli insan gücü ile cevap vermek amacıyla Unvest A.Ş. tarafından 2022 yılında, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde kurulmuştur. Ülkemizin, bir üniversite kampüsünde kurulan ilk AR-GE merkezi olan Unvest AR-GE merkezi, bu özelliği ile akademik AR-GE ile endüstriyel AR-GE arasında etkin bir köprü görevi görerek sanayinin ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi amaçlamaktadır.

Unvest AR-GE merkezinin orta ve uzun vadedeki hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Ülkemizde yaygınlaşmamış ve/veya yurt dışına bağımlı teknolojileri yerli kaynaklarla geliştirmek ve imal edilebilir hale getirmek.
  • Ulusal ve uluslararası zeminde patente konu olabilecek ileri teknolojiye sahip ürün ve sistemler geliştirmek.
  • Yenilikçi yönü yüksek ürün ve sistem geliştirme çalışmaları yaparak ülkemizin AR-GE odaklı ihracat payının arttırılmasına katkı sağlamak.
  • Özgün ve yaratıcı tasarımlar ile hem ülkemizin hem de ticari paydaşlarımızın uluslararası patent sayısını arttırmak.
  • Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği projeleri geliştirmek.
  • Üniversitede elde edilen araştırma çıktılarının ve bilimsel sonuçların hızlı bir şekilde sanayide uygulanabilmesini sağlamak.
  • Ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum vb. bilimsel ve profesyonel platformlarda makale ve sunumlarla yer alarak ve akademik bilgi birikimine katkıda bulunmak.