UNVEST A.Ş., Koç Üniversitesi tarafından, ticari faaliyet kapsamına giren çalışmaları yürütmek, eğitim/öğretim hizmetlerini geliştirmek ve toplumun erişimine sunmak, tasarım ve danışmanlık hizmetleri vermek, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak, Koç Üniversitesi başta olmak üzere tüm üniversitelerimizde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine destek olmak, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındakiler de dahil girişimci şirketleriyle ortaklıklar kurarak ticari faaliyette bulunmak, her türlü fikri mülkiyet haklarının iktisap edilmesi ve ticari olarak değerlendirilmesi için yatırım yapmak, bu amaçla risk sermayesi şirketleri kurmak ve kurulmuş şirketlere ortak olmak amacıyla 2014 yılında kurulmuş ve 2016 yılında faaliyete geçmiştir. UNVEST A.Ş. %100 Koç Üniversitesi iştirakidir.